Betongtätning & injektering i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg & hela Sverige!

WCRSAB jobbar idag för att på ett ekonomiskt och miljötänkade sätt vattentäta betongkonstruktioner.

Vår erfarenhet kommer från både stora och små projekt under flera år. Genom åren så har vi arbetat med olika lösningar som skyddar och tätar betong. När WCRS ingick i samarbete med Radcrete så var målet att kunna erbjuda vår svenska marknad samma storslagna lösning som stora delar av världen redan fått testa på och hjälp med.

Vårt arbetsfält sträcker sig över hela Sverige och självklart tar vi oss an både de stora och små projekten. Ett vattenläckage oavsett storlek kan vara förödande och därför vet vi hur viktigt det är att få hjälp snabbt.

Idag byggs fler och fler parkeringsgarage runt om I Sverige och många ligger under marknivå. Under marknivå är de oftast utsatta för ett väldigt kraftigt vattentryck. Uppstår det sprickor eller kanske problem med betongskarvarna, fogar  så kan vatten snabbt tränga in och skapa stora problem. Pågår detta under en lång tid kan det även ge stora skador på både betongen och armeringsjärn.

Ett sätt att se eventuella läckage som varit,  är om det finns vita “ kristaller” på betongkonstruktionen. Det finns två sätt att täta sprickor i betongkonstruktioner och vi arbetar med båda sätten.

Om målet är att täta sprickan för att undvika att vatten letar sig vidare eller in i betongen, så injekterar vi med Polyuretan. Polyuretan som vi använder är CE märkt och sväller både i och utan kontakt med vatten.

Vi kan även binda ihop / limma betongkonstruktionen om den har spruckit , eller om det finns ”luftfickor”. Materialet vi använder är godkänt för injektering av broar i Sverige

Betongtätning

Vi hjälper dig med vattentätning av alla betongkonstruktioner. Vi har produkter och erfarenhet för impregnering av konstruktioner både över och under mark, konstruktioner som utsätts för piskande regn samt hårt belastade betonggolv. Kontakta oss för mer information och offert för just ditt projekt.

Injektering

Ibland kan vattentrycket vara så pass hårt så man måste injektera för att minska på trycket och få stopp på rinnande vatten. Vårt företag har erfarenheter sedan flera år av injektering. Vi utför flera olika typer av injekteringar. Självklart utför vi också akuta lagningar.

Spricklagning

Många arbetsplatser och lager idag har sprickor och fogar som ställer till det för verksamheten. Det kan vara ett litet hål eller en ojämnhet som sedan blir större och större med tiden. Detta kan med tiden ge stora konsekvenser på arbetsredskap som personal, om de dagligen behöver köra i dessa håligheter eller sprickor. Vi har flera års erfarenhet av betonglagningar i lager och på arbetsplatser.

Instagram