Epoxi injektering 1 kg med härdare

Långsam härdare Artikel: wcrs-024

Snabb härdare Artikel: wcrs-025

NM injektering INP 42 är en mycket lögviskös lösningsmedelsfri epoxiplast som använs för att täta sprickor i betong, tegel och berg. Epoxiplasten har en mycket god vidhäftning mot underlaget och fyller upp håligheter. NM injektering INP 32 finns med två olika härdare för snabb eller “långsam” härdning. 1kg per förpackning.