Husgrunder

Istället för att gräva upp befintligt skadat tätskikt (dränering) från utsidan går det att använda Radmyx Readymade från insidan. I många fall, så går det inte att komma åt utsidan på källare, enda lösningen har varit att gräva ur och frilägga väggarna för att kunna behandla ett fuktproblem.

Detta har ofta en tendens att bli en dyr och tråkig upplevelse för fastighetsägare. Radmyx Readymade är en specialblandning för att skydda mot fukt och förhindra dyra problem som kan uppstå i varje husgrund.

Har din husgrund drabbats av sprickor och fuktgenomträgning kan vi kostnadseffektivt och snabbt hjälpa er att skydda den från insidan.

Förebygg eller åtgärda fukt i källare

Produkten vi använder är en vidareutveckling på vår Radmyx, som vi har anpassat för att kunna använda som ett bruk eller slam. Ta kontakt med oss idag om ni har problem med fukt, eller oroliga för framtiden, så kan vi tillsammans komma fram till en lösning för att hålla ner kostnaderna och ge er en trygg, torr grund att bo i.

Med Radmyx Readymade ser ni lösningen på problem som: fukt i källaresprickor i källare och fukt i husgrund. Fördelarna med Radmyx Readymade är att ni skyddar husgrund från fuktskador och skyddar källare från fuktproblem. Ni kan med andra ord täta källaren med modern byggteknik.