Injektering, täta betong kostnadseffektivt

Ibland kan vattentrycket vara så pass hårt så man måste injektera betong för att minska trycket och få stopp på rinnande vatten. Vårt företag har erfarenheter sedan flera år av injektering. Vi har bland annat varit med på projekt som TingstadstunnelnCitybanan och Ringhals med fler.

Användningsområdet för injektering

Betongkonstruktioner under mark utsätts ofta för vattentryck som kan leda till skador (t.ex. sprickor i betongen) och då att vatten springer läck. Med många års erfarenhet reparerar och förebygger vi skador i husgrunder, parkeringshus, källare, etc., med hjälp av just betonginjektering. Det gäller att täta hundraprocentigt tätt och materialet får tillbaka sin ursprungliga kraft och stabilitet. Utöver betongkonstruktioner används injektering vid berg, jord och spontfot som står mot berg eller jord. Där används med fördel Taccs polyuretan-cement.

Materialet vi använder heter Taccs och är ett välbeprövat medel. Vi utför flera olika typer av injekteringar. Självklart utför vi också akuta lagningar.