Vanliga frågor

Hur djupt kan Radcon penetrera?

Radcon tränger ner så djupt som den behöver, för att ge ett självreparerande tätningsmembran under ytan

Radcon har ett snitt på 14-17 mm på 40 mpa betong , testet utfördes av CSIRO.

Vilka hållbarhetsförbättringar ger Radcon betongen?

Radcon är livstids tätskikt: det kommer vattentäta betongen under dess hela livslängd.

När Radcon har applicerat på betongen så ger den ett tätskikt som även ökar hårdheten på betongen till en hårdhet likvärdig med granit.

Är Radcon miljövänligt?

Radcon har CE märkning 1504-2, system 4.

Produkten är även godkänd i BASTA och klarar kraven för Byggvarubedömningen.

Går det att gjuta asfalt över Radcon behandlad betong?

Asfalt som har en temperatur på 160 grader kommer inte ha några skadliga effekter på effektiviteten.

Tester utfört av Washington Highway Authority har gjorts och visar att asfalten inte förlorar någon bindningsförmåga mot den Radcon behandlade ytan.

Kan beläggningar appliceras på Radcon behandlad betong?

Självklart kan man det, men eftersom Radcon är ett levande material som livnär sig på vatten så finns det några saker att tänka på:

  • Alla vattenbaserade färger och alkrylmembran bör inte placeras direkt på den applicerade betongytan, då Radcon kommer livnära sig på den.
  • Om Man använder en sådan produkt, utför arbetet och låt det härda fullt ut innan du applicerar Radcon.
  • Cement, alkohol eller terpentin baserade produkter kommer inte förlora vidhäftning med den Radcon behandlade ytan.

Vad för material bör undvikas /täckas över när Radcon appliceras?

Aluminium, stål och glas bör täckas vid applicering, då dessa kan få ”vita fläckar”

Måste man vattna andra och tredje gången?

Efter att Radcon blivit beröringstorr måste första vattningen göras (Detta mellan 2-6 timmar normalt. Är det fortfarande blött efter 6 timmar, vattna ändå), annars går behandlingen förlorad.

När den är beröringstorr så kan man inte vattna för mycket. Andra och tredje vattningen kan göras närsomhelst, men det är först efter 3 vattningar under tre dagar, som Radcon kan uppnå 100% vattentät resultat.

Är Radcon lämplig för alla betongblandningar?

Betong med flygaska typ F och V skall undvikas.

Kommer Radcon synas eller lämna spår på den behandlade ytan efter applicering eller med tiden?

För ett tränat öga kan man skilja en liten glans på ytan, men Radcon lämnar inga missfärgningar eller synförändringar när behandlingen är slutförd eller med tiden.